top of page

קואליציית הדונאט של

תל אביב - יפו

קואליציית הדונאט של תל אביב - יפו הוקמה במטרה לעודד את הטמעת מודל כלכלת הדונאט בתל אביב יפו ולתמוך בעיריית תל אביב ביישומו. בקיצור, להכניס את תל אביב - יפו לתוך הדונאט, כך שתתנהל על עקרונות של כלכלה מתחדשת וחלוקתית, העונה על צרכי כל התושבים במסגרת האמצעים של כדור הארץ.

הצטרפו לעשייה!

banner-01.jpg
bottom of page