top of page

אפיקי פעולה

כלכלת הדונאט בישראל היא קהילה השמה לה למטרה לתכנן ולהקים כלכלה חדשה בישראל, כזו המתאימה למאה ה-21, מתחדשת וחלוקתית, העונה על הצרכים של כל האנשים במסגרת האמצעים של כדור הארץ

בשיתוף פעולה

העלת מודעות

להעלות את המודעות למודל כלכלת הדונאט בקרב הציבור בישראל ובקרב ארגונים חברתיים וסביבתיים

Donation Boxes
Picture10_edited_edited.jpg

לעודד אימוץ

לעודד את אימוצו ברמה המוניציפלית (ובפרט לייצר פיילוט לדוגמא בתל אביב יפו, ראו 'קואליציית הדונאט של תל אביב

להטמיע במוסדות

להטמיע את לימוד מודל כלכלת הדונאט בלימודי הכלכלה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

Making Posters
Museum 2

לעודד יישום

לעודד יישום חשיבת כלכלת הדונאט במגזר העסקי

רוצים שינוי?

הירשמו כדי לקבל עדכונים (לא תכופים) על פעילות הקהילה וספרו לנו אם יש לכם רעיונות או שאלות, נשמח לשמוע מכם!

  • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page