top of page
City Square

קהילת כלכלת הדונאט בישראל

מודל כלכלת הדונאט כמצפן לשגשוג במאה ה-21

מה זה אומר עבור תושבי ישראל?

Doughnut bountaries Hebrew - Heschel1.jpg

ישראל מתכנסת לדונאט

עוברים למודל כלכלי המכוון לבסיס צודק ובטוח לאנושות בתוך הגבולות האקולוגיים של כדור הארץ

משימת קהילת כלכלת הדונאט בישראל

 היא לקדם כלכלה חדשה בישראל, כזו המתאימה למאה ה-21, מתחדשת וחלוקתית, העונה על הצרכים של כל האנשים במסגרת האמצעים של כדור הארץ

Image by Scott Graham
Working Together on Project
Dinner Party

לחולל שינוי

קידום שיח ציבורי המכוון לשינוי מערכתי במדיניות עירונית

לכנס קהילה

טיפוח שיתוף פעולה בין ארגונים חברתיים, סביבתיים, והמגזר הציבורי להטמעת עקרונות הדונאט בישראל

להעלות מודעות

ללמד ולספר על מודל כלכלת הדונאט, להרחיב את מעגל השיח בקרב ארגונים חברתיים וסביבתיים ובקרב הציבור בישראל בכלל

 אפיקי פעולה

כיוונים ראשוניים

Picture10_edited_edited.jpg

קואליציית הדונאט תל אביב - יפו

פיילוט עירוני ליישום הדונאט

University Sign

מוסדות חינוך והשכלה גבוהה

להטמיע את הדונאט בתוכניות הלימוד ובפעילות השוטפת

עסקים ומיזמים

לעודד יישום חשיבת כלכלת הדונאט במגזר הפרטי ובפרוייקטים שונים

Business Meeting

החברה האזרחית

להגביר מודעות ולהעמיק היכרות עם מודל כלכלת הדונאט

Community Garden

רוצים שינוי?

הירשמו כדי לקבל עדכונים (לא תכופים) על פעילות הקהילה וספרו לנו אם יש לכם רעיונות או שאלות, נשמח לשמוע מכם!

מה מעניין אותך בעיקר? אפשר לבחור יותר מאחד

Thanks for submitting! תודה על הפניה

bottom of page